اپلیکیشن‌های موبایل امروز جزئی از زندگی روزمره مردم شده است. به طوریکه امروز دیگر کاربران دستگاه‌های هوشمند حتی برای پیام‌رسانی و ارتباط صوتی از اپلیکیشن‌های موبایل استفاده می‌کنند.

بنابر آخرین بررسی که در مشیبل منتشر شده است، استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۱۵ درصد رشد داشته است. این درحالی است که بیشترین رقم رشد در این سال به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و اجتماعی تعلق دارد. استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و اجتماعی ۲۰۳ درصد در سال ۲۰۱۳ رشد داشت. برای مشاهده بهتر آمار شکل زیر را ببنید.

اپلیکیشن های موبایل در سال 2013

این درحالیست که در ایران نیز استفاده از اپلیکیشن‌ های موبایل به شدت رشد یافته است، به طوریکه امروز اپلیکیشن‌های پیام رسان و اجتماعی بخشی از زندگی ارتباطی مردم به شمار می‌رود.  البته ناگفته نماند همزمان با رشد و دسترسی آنها در ایران نیز فیلترینگ به سراغ اپلیکیشن‌های موبایل رفته است.