کم مانده است موتورهای جستجو وارد حریم خصوصی افراد شوند. فعلا یک سوزن به خود می زنند تا بعدا راحت تر سراغ انسان بیایند.

موتور جستجوی آمده است که مخلص کلامش این است: عکس اورجینال مربوطه را بفرست (درگ و دراپ) تا آمار دوربینی که این عکس رh گرفته بدهم. اسم این موتور جستجو Stolen Camera Finder !

News image

پ.ن: این روزها ما یک گم شده داریم، یعنی نیست موتور جستجویی که او را پیدا کند؟