ویرایش سوم کتاب «نظریه های جامعه اطلاعات» نوشته پرفسور فرانک وبستر با ترجمه دکتر اسماعیل قدیمی منتشر شد.

فرانک وبستر را به خاطر نگاه انتقادیش به جامعه اطلاعات و بخصوص کتاب حاضر می شناسند. وی هم اکنون رئیس دپارتمان جامعه شناسی سیتی یونیورسیتی لندن است.

فهرست کتاب به شرح  ذیل ارایه شده است:

– پیش درآمد

– جامعه اطلاعاتی چیست؟

– جامعه پساصنعتی: دانیل بل

– نظریه دبستان سامان بخشی

– جامعه شبکه ای: مانوئل کستلز

– اطلاعات و بازار: هربرت شیلر

– اطلاعات و مردم سالاری: یورگن هابرماس

– اطلاعات، بازتاب پذیری و پایش: آنتونی گیدنز

– اطلاعات و پسامدرنیته

– جامعه اطلاعات؟

وبستر که هم اکنون ۶۱ سال دارد در چندین دانشگاه از جمله دانشگاه آکسفورد بروکس، کالیفرنیای سان دیگو، تامپر فلاند، بیرمنگام استاد مهیمان بوده است و در سال ۲۰۰۳ به عنوان استاد تمام وقت ستی یونیورسیتی لندن مشغول تدریس و پژوهش شده است.

جمله آخر بخش قدردانی نویسنده «جامعه اطلاعات هر چیزی که با خود به ارمغان بیاورد، هرگز با رضایت خاطر ناشی از کنار خانواده بودن و دوستان برابری نخواهد کرد.»

دکتر اسماعیل قدیمی، دانش آموخته رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و استاد مهیمان دانشگاه مذکور و دانشگاه تهران است. سال ۸۰ ویرایش نخست منتشر و ۸۲ تجدید چاپ شد و هم اکنون ویرایش سوم منتشر شده است.

این کتاب ترجمه:

Frank Webster, Theories of the Information and Society, London and New Yourk: Routledge, 2007.

نظریه های جامعه اطلاعات، نوشته فرانکس وبستر؛ ترجمه اسماعیل قدیمی. تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۹۰٫ قیمت: ۱۲ هزار تومان