هک رشد یا Growth Hack مفهومی است که این روزها در دنیای استارتاپ‌ها بسیار شنیده می‌شود، بخصوص زمانی که محصول دیگر رشد ندارد و در یک وضعیت ثابتی قرار می‌گیرد.

کتاب بازاریابی هکر رشد با زیر عنوان آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات نوشته رایان هالیدی یکی از منابع اصلی این موضوع است. این شیوه نوین بازاریابی می‌گوید، به جای روش‌های قدیمی بازاریابی از ابزارهای قابل آزمایش، ردیابی و مقایس‌پذیر استفاده کنید.

براساس تعریف ویکی‌پدیا هک رشد، یعنی فرآیند آزمایش و تجربه‌ی سریعِ شیوه‌های کارآمدِِ رشد کسب‌و‌کار در حوزه‌های بازاریابی و توسعه‌ی محصول. هک رشد یا خلق رشد به مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و اقدامات معمول (و هم غیرمعمول!) بازاریابی گفته می‌شود که با هدف رشد دادن یک کسب‌وکار انجام می‌شوند. به عبارتی، هک رشد یعنی میانبر زدن از شیوه‌های معمول بازاریابی و جلب کاربر، به شیوه‌هایی سریع‌تر، کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر.

براساس گفته نویسنده، به جای عرضه محصول با بودجه تبلیغاتی چند میلیون دلاری، هکرهای رشد پروژه را با منابع تقریباً ناچیز شروع می‌کنند. آن‌ها با اجبار به نوآوری و با انگیزه آزمایش راه‌کارهایی جدید، چندین برند میلیارد دلاری ساخته‌اند.

هک رشد یک بینش است تا ابزار!

این کتاب توسط علیرضا_دهقانی و پگاه فرهنگ مهر بوسیله نشر خوب ترجمان منتشر شده است. براساس گفته ترجمان این کتاب با مجوز رسمی ترجمه و چاپ از نویسنده اصلی آن منتشر شده است.