حباب استارتاپ دیگر در ایران هم ترکیده است! حبابی که بیشتر از اینکه کاربر و خروجی داشته باشد، محصول بدون بازار دارد! این چالشی است که قرار است در کتاب «راهنمای تولید ناب» به آن پرداخت شود.

شاید بتوان گفت، موضوع «استارتاپ ناب» با کتاب «Lean Startup» نوشته اریک ریس در دنیا معرفی و گسترش یافت. کتابی که به عنوان منبع اصلی و شروع حباب، بیشتر بر روی جنبه‌های مختلف استارتاپ تمرکز داشت تا محصول! محصولی که خود چالش‌های گوناگونی در سر راه دارد.

شاید بهترین کتابی که در زمینه تولید محصول با رویکرد استارتاپ ناب بتوان معرفی کرد، کتاب «The Lean Product Playbook» نوشته «دن اولسون» باشد که سوالات و ابهامات اساسی که در کتاب استارتاپ ناب وجود دارد را با فرمول و راه‌حل پاسخ می‌دهد. به عبارتی، اولسون در این کتاب نحوه اعتبار سنجی ایده‌ها را حتی قبل از اجرا و با مثال‌ها و روش‌های گوناگون می‌آموزد!

پایه و اساس این کتاب بر این است که چرا ساخت محصولی که مشتریان دوست داشته باشند، دشوار است؟ چرا عمده محصولات شکست می‌خورند؟  دلیل اصلی شکت محصولات این است که آنها نیاز مشتری را بهتر از گزینه‌های دیگر برآورده نمی‌کنند، این مسئله ماهیت تناسب محصول-بازار یا همان Product-Market Fit است. محور و ساختار اصلی این کتاب بر این مفهوم استوار است.

براساس این کتاب، هرم تناسب محصول-بازار به ترتیب شامل:‌ مشتریان نهایی، نیازهای برآورده نشده مشتریان، ارزش‌های پیشنهادی، مجموعه ویژگی‌های و تجربه کاربری است که هر کدام از اینها یک فرضیه قابل آزمایش است!

به گفته اولوسن، فرآیند تولید ناب شش مرحله اساسی دارد:

  1. تعیین مشتری نهایی
  2. شناساییی نیازهای برآورده نشده مشتریان
  3. تعریف ارزش پیشنهادی
  4. تعیین مجموعه ویژگی‌های حداقل محصول پذیرفتنی (MVP: Minimum Viable Product) خودتان
  5. ساخت نمونه MVP خودتان
  6. MVP خودتان را با مشتریانتان بیازمایید.

این کتاب سه بخش اساسی شامل «مفاهیم اساسی»، «فرآیند تولید ناب» و «ساخت و بهینه‌سازی محصول» دارد که با مثال‌های واقعی و کاربردی سعی در تغییر نگاه به تولید محصول دارد. تولیدی که گویا بیشتر از اینکه جنبه فنی داشته باشد،‌ به بینش در شناخت بازار و مشتری نهایی نیاز دارد.

این کتاب توسط وحید فخر ترجمه شده و نشر نوین آن وارد بازار کرده است.