اینستاگرام - سرویس به اشتراک‌گذاری عکس اینستاگرام که از سال ۲۰۰۹ تاکنون روش درآمدی نداشت، قرار است به زودی اولین روش درآمدی خود را در قالب تبلیغات برای کاربران آمریکایی در استریم عکس‌های آنان در وب‌سایت خود فعال کند. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، کوین سیستورم از بنیان‌گذاران اینستاگرام می‌گوید: « ما باید ایده‌های بزرگ....