روابط عمومی آنلاین - روابط عمومی ویروسی، عنوان مقاله ای است که توسط جواد افتاده در ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک ارائه می شود. به گزارش ستاد خبری این همایش، وی که مقالاتش در دوره چهارم و پنجم این همایش به عنوان برترین مقالات، برگزیده شده بود در چکیده جدیدترین مقاله خود آورده است:....