دکتر محمد سلطانی‌فر: غایله واتس آپ، فیس‌بوک و همچنین دیگر شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های نوین نیز نه‌ برای اولین‌بار است که به یک چالش سیاسی داخلی تبدیل می‌شود و نه برای آخرین‌بار خواهد بود. قاعدتا مشخص نیست که چرا باید اصرار داشته باشیم که راه رفته و به شکست منتهی شده را دوباره تکرار کنیم.

viber whatsapp

این غایله از همان غایله‌هایی است که در رابطه با ماهواره، ویدیو و در رابطه با خیلی از تکنولوژی‌های دیگر شکل گرفت و بعد از مدتی همان تکنولوژی‌ها‌ ما را مجبور به تسلیم در مقابل خود کرد. این خاصیت تکنولوژی است. خصوصیت تکنولوژی این است که انسان را در برابر خود مجبور به تسلیم می‌کند.

در واقع مهم‌ترین ویژگی‌ تکنولوژی‌ها که آنها را به جزیی جداناشدنی از زندگی امروزی انسان‌ها تبدیل کرده است، ذات انکار ناشدنی آنهاست؛ چه تکنولوژی ارتباطی باشد، چه بقیه تکنولوژی‌ها. ما مجبور هستیم در برابر جبر تکنولوژی که دائما در حال گسترش است، خود را تسلیم کنیم.

خوب است که نگاهی داشته باشیم به ۲۰ سال قبل، زمانی که موبایل تازه پا به گستره تکنولوژی گذاشته بود. در آن زمان خیلی از انسان‌ها مجبور به پذیرش آن نبودند اما همه ما در برابر این تکنولوژی مجبور به پذیرش و تسلیم شدیم. چنانچه اگر امروز کسی موبایل نداشته باشد از قافله جامعه جهانی عقب افتاده است. همه اینها و همه مجموعه‌هایی که امروزه به عنوان تکنولوژی‌های نوین پا به عرصه وجود گذاشته‌اند با خصوصیات خود اجبار را به انسان تحمیل و آنها را ناگزیر از استفاده از آنان کرده‌اند. گرچه ما هم با مقابله ظاهری و حتی موقتی با آنان احساس می‌کنیم که توانسته‌ایم قدمی برداریم اما نه‌تنها این کار صورت نگرفته بلکه تنها اتفاقی که رخ داده این است که زمان را از دست داده‌ایم چرا که تکنولوژی به هیچ عنوان مجبور به پذیرش شرایط و خاستگاه ما نیست و خود را هیچ‌گاه در مقابل خواسته‌های ما تسلیم و آزاد نمی‌کند. به همین انگیزه اعتقادم بر این است که ما باید دست از این بازی‌های متفاوت برداریم.

باید دست از تکرار اشتباهات گذشته برداشته و یک بار هم که شده به واقعیت اجبار تکنولوژی تن دهیم. باید به دنبال این فضاهایی که شکل‌ می‌گیرد خواسته تکنولوژیک را بر خواسته خودمان ترجیح دهیم. به هیچ عنوان اعتقاد ندارم که می‌توانیم مقابله‌یی را در این بستر شکل دهیم.

این تکنولوژی‌ها اگر نقاط منفی دارند از محتوای آنهاست، نه از شکل ظاهری آن. حال اگر بخواهیم با محتوای آنها مقابله کنیم باید به عرصه این‌گونه تکنولوژی‌ها وارد شده و با تولید محتوای بیشتر این فضا را برای خود ایجاد کنیم که بتوانیم با آنها مقابله محتوایی داشته باشیم. یقینا امکان برخورد شکلی با آنها وجود ندارد و ما فقط باید این تکنولوژی‌ها را آزادتر و رهاتر کنیم تا مردم ما با ورود محتوایی بیشتر به این تکنولوژی‌ها بتوانند جایگاهی برای فرهنگ، دیدگاه و ایدئولوژی خود تهیه و تدارک ببینند.

منبع: روزنامه اعتماد