تیم رسانه‌های اجتماعی با رویکرد اجتماعی از بستر همین رسانه‌ها گردهم آمده است تا در عصر رسانه‌های اجتماعی محلی برای گفت‌وگو فراهم کند. رویکرد اصلی این تیم، انتقال تجربه و علاقه اجتماعی در قاب مطالب علمی و آموزشی است.

تیم رسانه‌های اجتماعی خدماتی مختلفی را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد. برای اطلاع بیشتر در این باره به صفحه خدمات مراجعه کنید.

موسس و سردبیر: جواد افتاده

همکاران: فاطمه پورمعصوم و معصومه رشیدی

طراح و توسعه‌دهنده : وحید ابوالحسنی‌نژاد